Persoonlijke ontwikkeling

  • gestructureerd inwerken
  • uitstekende en erkende (vak-)opleidingen in de verpleeg- en geneeskunde
  • uitgebreid trainings- en opleidingsprogramma – gratis en onder werktijd
  • systematische managementontwikkeling
  • mentoring-programma TandemMed
  • ondersteuning bij de academische carrière-ontwikkeling
  • mogelijkheden voor promotie en doceerbevoegheid in excellent onderwijs en onderzoek
  • korte verblijven, stages, trainee-programma
  • verschillende vormen van samenwerking met onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld studie multi-professioneel samenwerkingsmanagement met de Kath. Hochschule NRW)