Gezin en beroep

  • kinderopvang van het bedrijf
  • flexible kinderdagopvang in het Kinderland (korte en daluren, opvang voor noodgevallen)
  • een breed scala aan dienstenmodellen (afhankelijk van de aard van de dienst (zoals flexibele werktijden)
  • part-time banen op alle gebieden en niveaus
  • <link ueber-uns interessenvertretungen-und-spezielle-dienste gleichstellungsbeauftragte familien-service-buero.html internen link im aktuellen>gezin-diensten-kantoor