Informatie voor artsen

De afdeling spoedeisende hulp van de Uniklinik RWTH Aachen dient voor acuut in gevaar verkerende of gewonde patiënten. Op de afdeling spoedeisende hulp vindt alleen de eerste behandeling van een patiënt plaats. Daarna wordt hij opgenomen of op poliklinische basis behandeld in een van de praktijken.

Aanmelding
Wij vragen u, uw patiënten eerst aan te melden, om de volgende diagnose en behandeling optimaal te kunnen coördineren. Kies hiervoor het telefoonnummer: +49 241 80-80173. In het algemeen kunnen de dienstdoende senior-artsen u verder helpen. Als dit niet mogelijk is wordt u doorverbonden met de behandelende arts die verbonden is aan de afdeling van uw patiënt.

Nuttige informatie
Laat ons weten als de patiënt een overnachting of intensieve behandeling nodig heeft en welk vervoermiddel (helikopter, ambulance, taxi) gebruikt wordt. Geef de patiënt belangrijke eerdere bevinden, röntgenfoto's en voorgeschreven recepten mee.

Opnames
Als u ons een patiënt overdraagt voor mede-beoordeling of stationaire behandeling, doe dit dan samen met een bijbehorend opnameformulier of bijbehorende verwijsbrief. Gelieve in het vakgebied specifiek te vermelden waarvoor u uw patiënt behandeld wilt hebben, om de triage van de patiënt in afdeling spoedeisende hulp te vergemakkelijken en de processen te versnellen.

Effectieve toelating
Gaat het om toelating van chronisch zieke patiënten voor klinische opheldering van onduidelijke ziektebeelden, die niet acuut zijn opgetreden, neem dan contact op met de polikliniek van de betreffende kliniek of de behandelende arts van de kliniek, waarin u een opname wenst.

Arbeidsongeval
Als het om een arbeidsongeval gaat, wordt het D-artsbericht uitsluitend op de afdeling spoedeisende hulp door de traumachirurg gemaakt. De verdere behandeling wordt dan uitgevoerd in de vorm van algemene medische behandeling door elke aanwezige collega, in de vorm van een speciale behandeling bij de aanwezige D-arts of of het D-arts-spreekuur van de kliniek voor traumachirurgie. Als een stationaire behandeling nodig is, gebeurt dit in onze klinieke voor traumachirurgie.