Bedrijfscultuur

  • bundeling van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs onder een dak
  • interessante en uitdagende activiteiten op een toekomstgerichte en veilige werkplek in open teams
  • intensieve interdisciplinaire uitwisseling en een nauw klinisch en wetenschappelijk netwerk
  • professionele samenwerking binnen en tussen alle beroepen
  • waarde-gebaseerd management op basis van de missie van de Uniklinik RWTH
  • vertrouwelijke samenwerking met personeelscomité, functionaris voor gelijke behandeling en vertegenwoordiging van zwaar-invaliden
  • cultuur van open communicatie