Onze huisregels en bezoektijden

Onze huisregels

Omdat een spoedig herstel afhangt van ontspanning, heeft elke patiënt in onze instelling recht op rust. Daarom besteden wij er bijzondere aandacht aan het geluidsniveau zo laag mogelijk te houden.

Bovendien is roken in de instelling niet toegestaan. Uitzonderingen zijn mogelijk in speciale ruimtes gereserveerd voor rokers. Verder is er een ruim opgezet park beschikbaar met wandelpaden en bankjes.

Fotografieren und Filmen verboten!

Das Anfertigen von Film- und Videoaufnahmen ist in der Uniklinik RWTH Aachen und ihren zugehörigen Einrichtungen untersagt. Bitte helfen Sie uns, die Privatsphäre unserer Patientinnen und Patienten und aller im Hause tätigen Personen zu wahren. Vielen Dank!

Informationen zum Coronavirus

+++  Bitte beachten Sie die aktuellen Besuchsregelungen zum Schutze unserer Patientinnen und Patienten aufgrund der aktuellen Situation mit Coronaviren. Hier finden Sie weitere Informationen. +++