Impressum

Inhoud van het aanbod op de website

De Uniklinik RWTH Aachen is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De aansprakelijkheidsclaims tegen de Uniklinik RWTH Aachen, die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, voor zover de Uniklinik RWTH Aachen geen opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De Uniklinik RWTH Aachen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina´s of alle aanbiedingen zonder afzonderlijke aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Het webaanbod van de Uniklinik RWTH Aachen bestaat uit veel verschillende bronnen. De individuele klinieken, instituten, overkoepelende functionele gebieden en overige afdelingen zijn verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van hun websites en de inhoud ervan. 

Uitgegeven door: 

De Uniklinik RWTH Aachen (handelend onder de naam Universitätsklinikum Aachen AöR) is een openbare instelling en wordt vertegenwoordigd door de volgende personen:

De voorzitter van de Raad van Bestuur en medisch directeur
Herr Prof. Dr. med. Thomas Ittel
Telefoon: +49 241 80-88125 | Telefax: +49 241 80-82464 | tittelukaachende

Commercieel directeur
Herr Dr. Eibo Krahmer
Telefoon: +49 241 80-88001 | Telefax: +49 241 80-82400 | ekrahmerukaachende

Pauwelsstraße 30
D-52074 Aachen

 

Voor vragen over, suggesties en tips voor het internetaanbod van de Uniklinik RWTH Aachen kijkt de afdeling bedrijfscommunicatie uit naar uw e-mails. Voor vragen van algemene aard helpen de medewerkers van de callcentra u graag verder.

Universitätsklinikum Aachen (AöR)

Pauwelsstraße 30
D-52074 Aachen

Tel.: +49 241 80-0 of 80-84444
infoukaachende
Web: www.ukaachen.de

Bevoegde rechtbank:
Amtsgericht Aachen
Adalbertsteinweg 92
D-52070 Aachen

Btw-identificatienummer (Btw-nr.): DE 813100566
 

Auteursrecht 

De Uniklinik RWTH Aachen probeert in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsbanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen en terug te grijpen op zelf gecreëerde grafieken, geluidsbanden, videofragmenten en teksten. Het auteursrecht voor gepubliceerd, door auteurs zelf gemaakt materiaal, blijft uitsluitend bij de auteurs van deze pagina's. Hetzelfde geldt voor de internetsites van de Uniklinik RWTH Aachen. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsbanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties of andere niet-particuliere doleinden is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Uniklinik RWTH Aachen niet toegestaan.

Verwijzingen en links 

De Uniklinik RWTH Aachen is buiten opzet en grove nalatigheid niet verantwoordelijk voor eigen inhoud en inhoud van derden op haar websites. De Uniklinik RWTH Aachen en de betreffende auteurs verklaren uitdrukkelijk dat op het moment van het leggen van de koppeling de bijbehorende gelinkte pagina´s vrij van illegale inhoud zijn. De Uniklinik RWTH Aachen en de betreffende auteurs hebben geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert de Uniklinik RWTH Aachen zich van alle inhoud van de gelinkte pagina's, die na het maken van de koppeling gewijzigd werden. Voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van deze aangeboden informatie, zijn alleen de aanbieders van deze pagina's verantwoordelijk. Deze beperking geldt voor alle binnen het eigen webaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums of mailinglijsten die door de Uniklinik RWTH Aachen zijn ingericht.

Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet als deel van het internetaanbod worden beschouwd, waarnaar op deze site wordt verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, of niet meer volledig overeenkomen met de geldende regelgeving, dan worden de overige delen van het document niet aangetast in hun inhoud en geldigheid.
Informatieplicht volgens de telemediawet §5 (TMG): De volgende informatieplicht heeft betrekking op de leidende artsen/directeuren van de individuele klinieken en instituten. Voor alle leidende artsen geldt: De relevante juridische kwalificatie is verleend in Duitsland. Er bestaat een lidmaatschap van de Noordrijnse artsenkamer. De bevoegde autoriteit in het kader van de in aanmerking komende activiteiten van de artsen is de Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein.

Privacyverklaring 

De Uniklinik RWTH Aachen houdt zich aan de actueel geldende voorschriften voor de bescherming en beveiliging van gegevens. De naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming wordt bewaakt door onze functionaris die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. Onze kliniek beschermt en respecteert uw privacy en houdt zich aan de volgende principes: Wij informeren u met onze privacyverklaring en met informatie op onze homepage over het beoogde gebruik van de door u verstrekte gegevens. Wij beveiligen uw gegevens met al onze beschikbare middelen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en verandering. Wij verwerken en gebruiken uw gegevens alleen binnen de kliniek, om u de gewenste informatie en diensten aan te kunnen bieden. Een overdracht van uw gegevens aan derden vindt niet plaats.
U heeft een volledig recht op toegang tot de gegevens, die onze kliniek over u bewaart.
De door u opgegeven persoonlijke gegevens verwijderen wij direct op basis van uw schriftelijke verklaring.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites die onder de verantwoording vallen van de Uniklinik RWTH Aachen. De websites kunnen koppelingen (in het Engels: links) naar websites van andere bedrijven en organisaties bevatten. Deze verklaring is niet van toepassing op hun websites.

Opmerking voer de Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) [wet op de vrijheid van informatie van Noordrijn-Westfalen]

Volgens de IFG NRW krijgt iedereen op grond van deze wet op verzoek toegang tot de beschikbare informatie bij de openbare instanties.
Het verzoek kan schriftelijk, mondeling of in elektronische vorm gedaan worden. Hierin moet voldoende nauwkeurig bepaald zijn en met name genoemd worden, op welke informatie deze gericht is.

Om dit zo eenvoudig mogelijk voor u te maken, vindt u uitgebreide informatie over de Uniklinik RWTH Aachen op deze website. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan is voor telefonische vragen de juridische afdeling of de functionaris belast met de gegevensbescherming van de Uniklinik RWTH Aachen hiervoor beschikbaar.
Telefoon: +49 241 80-88010 of +49 241 80-89051.