De Uniklinik RWTH Aachen toen en nu

Met de oprichting van de Faculteit der Geneeskunde op 18 juni 1966 stegen de toenmalige stadsziekenhuizen een rang naar academisch ziekenhuis. Al snel werd duidelijk dat de schaarste aan ruimte en snel stijgende aantallen patiënten nieuwbouw noodzakelijk maakten. Met de nieuwbouw volgens het ontwerp van de architecten Weber & Brand uit Aken werd in 1971 begonnen.

Na een bouwperiode van meer dan 10 jaar kon in 1982 worden gestart met de stapsgewijze bezetting van het faculteitsgebouw. De inhuldiging vond plaats op 21 maart 1985. De aanvankelijke terughoudendheid, die het gebouw veroorzaakte door zijn omvang en de daaraan verbonden kosten, heeft nu plaatsgemaakt voor het besef dat het om een plek gaat, waarin hoogwaardige geneeskunde in dienst van de patiënt effectief wordt toegepast. Gelukkig delen de patiënten, de bevolking, de samenwerkende gevestigde artsen en de verwijzende ziekenhuizen uit de regio Aken, deze evaluatie ook, Maar ook ver buiten de landsgrenzen heeft de Uniklinik RWTH Aachen een uitstekende reputatie.

Gebouwen en architectuur

De realisatie van het idee om onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg onder een dak te brengen, is uniek in Duitsland. Sinds de bezetting van de instelling in 1984 vindt u hier bijna alle faciliteiten van de Medische Faculteit.